ธรรมะบรรยาย ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า (By..https://www.โปรแกรมขายตรง.com)

รูปพระพุทธเจ้า

ท่านทั้งหลายประกอบด้วยความเลื่อมใส่ อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธ(พระพุทธเจ้า) พระธรรม(คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า) พระสงฆ์(พระที่ประพฤติดี ปฎิบัติดี เป็นพระอริยะ)

คุณสมบัติของโสดาบัน

โสดาบัน คือ ผู้ที่ปฎิบัติ อริยะมรรค มีองค์ 8 ได้อย่างครบถ้วน เป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว(คือไม่มีทางตกนรกแล้วอย่างแน่นอน)
โสดาบัน คือ ผู้ที่ละ "นันทิ" ได้แล้ว เป็นผู้ที่ ละมานะ ละโทสะ ละโมหะ ละตัญหา ได้แล้ว
โสดาบัน คือ ผู้ที่ละ สังโยชน์ 3 ประการ ได้แล้ว
โสดาบัน คือ ผู้ที่มี  ศัทธา วิริยะ สุตตะ จาคะ ปัญญา

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ (ควรละ, ต้องละ)
ฉันทะ โทสะ โมหะ (ควรละ, ต้องละ)
"หนทางแห่งการดับทุกข์ที่แท้จริง เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี อรหันต์"

คำว่า "ศิล 5" หรือ หลายๆ ท่านจะชอบพูดกันว่า การถือศิล 5 หรือผู้ที่ถือศิล 5 ก็คือ การกระทำความดี การได้เป็นคนดี คือการได้ทำความดี ต่อตัวเองและต่อผู้อื่นไปด้วยในตัว ได้ทั้ง เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ไปด้วยพร้อมกันเลย

  • ศีล คือ “เจตนา” ความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจากกายทุจริต 3 (ไม่ฆ่าสัตว์, ไม่ลักทรัพย์, ไม่ประพฤติผิดในกาม) และวจีทุจริต 4 (ไม่พูดเท็จ, ไม่พูดคำหยาบ, ไม่พูดส่อเสียด, ไม่พูดเพ้อเจ้อ)
  • ศีล คือ “เจตสิก” หมายถึงการงดเว้นจากมโนทุจริต 3 (ความโลภอยากได้ของผู้อื่น, มีจิตคิดพยาบาท, มีความเห็นผิด)
  • ศีล คือ ความสำรวมระวัง ปิดกั้นไม่กระทำความชั่ว
  • ศีล คือ การไม่ล่วงละเมิดข้อห้าม หรือไม่กระทำ "ภัยเวร 5 ประการ" เลยอย่างเด็ดขาด(ถ้ากลัว) ก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวเอง ต้องไปจุติ ตกอยู่ในนรก ไม่ต้องไปสู่กำเนิดเดรฉาน(การไปเกิดเป็นเปรต ไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ นานๆ ชนิด)

** ต่อไปนี้ เรามาเรียก คำว่า การถือศิล 5 (การรักษาศิล 5) เพื่อที่ต้องการจะเป็นคนดี หรือเพื่อที่จะให้ตัวเอง ได้บุญกุศลให้มากๆ มาเป็น คำว่า "การไม่กระทำ ภัยเวร 5 ประการ"(เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวเองต้องไปตกอยู่ในนรก ไปสู่กำเนิดเดรฉาน) กันจะดีกว่าไหมละ? (ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า) เพื่อที่จะเน้น.. ให้เป็นการกระตุ้นเตือนผู้คนทั้งโลกใบนี้ ให้หยุดกระทำกรรมชั่วลงซะ ก็เพียงเพื่อเป็นการป้องกัน "ภัยเวร" ที่จะต้องเกิดสิ่งร้ายแรง กับตัวเอง อย่างเที่ยงแท้ แน่นอน นั้นเอง 
ก็เพียงเพื่อจะได้ช่วยพากัน ตระหนักถึงการไม่อยากให้ตัวเองนั่นแหละ ต้องไปตกนรก ไปเกิดเป็นสัตว์เดรฉาน กันให้ขึ้นใจ จะดีกว่าไหม เพื่อสังคมที่ดีขึ้นแบบองค์รวม.. (ข้อคิด)

แต่ ในคำสอนของ "พระพุทธเจ้า" ท่านได้ทรงบอกเตือน บันทึกในหนังสือพระไตรปิฎกเอาไว้ว่า "5 อย่างที่ไม่ควรทำเลย สิ่งนี้คืออะไร? ก็คือ "ภัยเวร 5 ประการ" ก็คือ สิ่งที่ไม่ควรทำเลย อย่างเด็ดขาด เพราะเป็นหนทางไปสูนรก ไปสู่เดรฉาน อย่างเที่ยงแท้


ภัยเวร 5 ประการนั้นคืออะไร (ตอบ) ภัยเวร 5 ประการ นั้นก็คือ: (5 ข้อข้างล่างนี้)

1. การฆ่าสัตว์ (หมายถึง การลงมือฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมทั้งการฆ่ามนุษย์) นั้นเป็นหนทาง ไปสู่นรก และกำเนิดเดรฉาน อย่างเที่ยงแท้

2. การลักทรัพย์ (หมายถึง การลงมือขโมยสิ่งของ ของผู้อื่น) นั้นเป็นหนทาง ไปสู่นรก และกำเนิดเดรฉาน อย่างเที่ยงแท้

3. การประพฤติผิดในกาม (หมายถึง การมีชู้กับสามีของคนอื่น การมีชู้กับเมียของคนอื่น การนอกใจสามี การนอกใจภรรยา การพรากสตรีที่ยังอายุเยาว์ไปจากพ่อ แม่ หรือผู้ปกครองดูแล) นั้นเป็นหนทาง ไปสู่นรก และกำเนิดเดรฉาน อย่างเที่ยงแท้

4. การพูดเท็จ (หมายถึง การพูดเท็จ, การพูดคำหยาบ, การพูดส่อเสียด, การพูดเพ้อเจ้อ) นั้นเป็นหนทาง ไปสู่นรก และกำเนิดเดรฉาน อย่างเที่ยงแท้

5. การดื่มสุรา (หมายถึง การสุรา ดื่มของที่ทำมึนเมา รวมทั้งเสพใช้ยาเสพติดที่ทำให้มึนเมา) นั้นเป็นหนทาง ไปสู่นรก และกำเนิดเดรฉาน อย่างเที่ยงแท้  (จบบทความ)

กด "NEXT" อ่านต่อ..