รับงานที่ปรึกษาบริษัทขายตรง ทั้งแบบระยะสั้น และแบบระยะยาว ให้คำปรึกษาในการออกแบบแผนการตลาดขึ้นใหม่ที่ดี ให้ตรงกับความคาดหวังในเป้าหมายของยอดขาย และเหมาะสมกับต้นทุนของราคาสินค้า ที่แตกต่างกันไป

หรือช่วยปรับแผนการตลาดเดิมให้ดีขึ้น วิเคราะห์จุดด้อยของแผนการตลาดเดิม วิเคราะห์ข้อเด่นของแผนการตลาด และรับออกแบบแผนการตลาดแบบใหม่ๆ

meeting

ให้คำปรึกษาด้านงานเอกสารภายในบริษัทขายตรง แนะนำวิธีการจัดโปรโมชั่นในรูปแบบต่างๆ เพื่อกระตุ้นเร่งยอดการขายสินค้า เพิ่มจุดแข็งของการตลาด แนะนำการฝึกและอบรมนักการตลาดอิสระให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น สร้างสภาวะผู้นำให้กับผู้จำหน่ายอิสระ อบรมเพิ่มความสามัคคีในองค์ เช่น สิ่งต้องทำ สิ่งที่ควรทำ สิ่งที่ไม่ควรทำ สิ่งที่ทำก็ได้-ไม่ทำก็ได้ อะไรที่ต้องทำเพื่อความสำเร็จในการทำธุรกิจขายตรง หลักในการบริหารลูกทีมในสายงานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้กับสมาชิกของบริษัท

ผู้นำที่ดี 250แนะนำการจัดตารางการอบรม และตารางการประชุมทั้งในสำนักงานใหญ่ สาขา และการประชุมสัญจรทั่วประเทศ แนะวิธีตั้งงบในการประชุม แนะนำวิธีการจัดประชุมแบบออนไลน์ ฝึกอบรมผู้นำด้วยระบบออนไลน์ แนะนำการใช้ไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทีมงานสมาชิก การใช้งานระบบออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์สมาชิกในบริษัท แนะนำการฝึกอบรมวิทยากรของบริษัท และวิทยากรฝ่ายสมาชิก อบรมการใช้งานระบบออนไลน์ให้กับสมาชิก อบรมกฎระเบียบและจรรยาบรรณให้กับสมาชิก ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎระเบียบตามข้อกำหนดของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) ฯลฯ ครบถ้วน

แอดไลน์: เพื่อสอบถาม
คิวอาร์โค้ตไลน์ programmlm
Line ID: programmlm
(**ส่งคำอธิบายแผนการตลา มาที่ไลน์เพื่อปรึกษา)

Tel: 080-787-080-5 (โทร.สอบถาม)
Email: tamwebsit(แอส)gmail.com

https://โปรแกรมขายตรง.com

หมายเหตุ:  สงวนลิขสิทธิ์ข้อความในเว็บไซต์นี้ทุกกรณี ตามข้อบัญญัติของกฎหมาย **ห้ามก๊อปปี้ข้อความหรือแม้แต่เพียงบางส่วนเท่านั้น เพื่อนำไปเผยแพร่หาผลประโยชน์ส่วนตัวในเว็บไซต์อื่น อย่างเด็ดขาด