โปรแกรมmlm1 450 pro

ข้อดี: ของธุรกิจขายตรงMLM (Multi-level Marketing) การตลาดขายตรงแบบหลายชั้น(การตลาดแบบขายตรง) เป็นการตลาดอีกประเภทหนึ่ง เพื่อจัดจำหน่ายหรือกระจายสินค้า
และบริการจากผู้ผลิตสินค้าและตัวแทนจำหน่าย ไปยังผู้บริโภคหรือผู้ซื้อสินค้าให้ได้มากที่สุด และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกๆ คนสามารถสมัครเข้ามาร่วมงานเป็นสมาชิก
เพื่อทำธุรกิจการตลาดของตัวเองได้ ด้วยการสร้างเครืองข่ายสมาชิกภายใต้สายงานของตัวเองให้แผ่ขยายเติบโตให้ได้มากที่สุด โดยสมาชิกจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนก็คือรายได้จากผลงานที่ตัวเองทำได้

ข้อดีของธุรกิจแบบขายตรง MLM มีอะไรบ้าง?
– ไม่มีความเสี่ยงเลย หรือมีความเสี่ยงน้อยมาก ถ้าทำอย่างถูกวิธี
– ไม่ต้องหาทำเลขายสินค้า ไม่ต้องมีหน้าร้านค้า ไม่ต้องสต๊อกสินค้า
– เลือกพื้นที่ในการทำตลาดและขยายงานได้อย่างอิสระ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ทั่วโลกที่อินเตอร์เน็ตเข้าถึง
– มีผลประโยชน์ตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นหรือค่าโบนัส จากแผนการตลาดของบริษัท คำนวณให้จากผลงานของตัวเอง+กับผลงานทีมของตัวเอง ที่ทำได้
– มีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านของสมาชิกหรือบ้านของผู้บริโภคโดยตรง ผ่านระบบโลจิสติกต่างๆ

– มีบริการหลังการขาย รับประกันความพอใจในสินค้า สามารถขอคืนเงินค่าสินค้าได้ ตามที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาไว้
– สมาชิกสามารถจะเริ่มต้นธุรกิจกับใครก็ได้ เช่น คนที่รู้จัก เพื่อน ญาติ พี่ น้อง คนที่ไม่รู้จัก ฯลฯ
– ไม่มีนายจ้างและลูกจ้าง ทุกคนต่างเป็นเจ้าของธุรกิจขายตรงของตัวเอง ทำให้มีอิสระภาพในการทำงาน
– การรับสมัครสมาชิก เริ่มต้นที่อายุ 20 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป จนแก่เฒ่าก็ทำได้ตลอด ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและเชื้อชาติ วรรณะ เพศ
– สมาชิกสามารถส่งต่อธุรกิจให้เป็นมรดกหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่พ่อแม่ ลูกหลาน ญาติพี่น้องของตนได้

– บางบริษัทก็มีสวัสดิการประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุให้ มีกองทุนต่างๆ ให้ เช่น กองทุนท่องเที่ยว กองทุนรถยนต์ กองทุนการศึกษา กองทุนออเซล(All Sale)
– มีพี่เลี้ยงคอยสอนงานให้ เช่น ผู้แนะนำ อัพไลน์ข้างบนสายงาน และบริษัทก็มีการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าและการบริหารงานให้สม่ำเสมอ
– สินค้าที่ถูกจัดจำหน่ายผ่านเครื่อข่ายระบบการตลาดแบบขายตรง จะแผ่กระจายไปสู้ผู้คนแบบปากต่อปากได้อย่างรวดเร็วมาก
– เป็นอาชีพที่สมาชิกจะเลือกทำแบบฟูลไทม์(เต็มเวลา) ก็ได้ หรือจะแบ่งเวลาที่สะดวกแล้วมาทำก็ได้ จะทำวันไหนก็ได้ อย่างอิสระเสรี